Sunday, March 16, 2008

New Colinette yarns arrive in Hoorn!This video shows the arrival of a new shipment of exciting Colinette yarns and how we prepare them for presentation in our shop.

Deze video laat zien hoe wij een zending met spannende Colinette garens op streng uitpakken en klaarmaken voor presentatie in onze winkel.

No comments: