Thursday, April 18, 2013

Koninklijke Haak en Schaak! Royal Chess and crochet!

 
 
 

Deze zomer komt er weer een groots wildbreiproject in Hoorn. Een tipje van de sluier? Deze schaakstukken zijn omgehaakt, ik mocht van ontwerpster Brenda alvast de koning en koningin lenen voor de etalage! Bedankt, Brenda!

This summer Hoorn will be the Dutch city of yarn graffiti again! Part of this will be a crocheted game of... Designer Brenda lended me the King and Queen chess pieces for our shop window, because end of april The Netherlands will have a new King and Queen!
Posted by Picasa

No comments: